Читайте в № 3 журнала «Образование Минщины» за 2016 год

09.06.2016
Информационно-методический журнал «Образование Минщины» подготовил ряд статей на актуальные темы. Читайте в № 3 за 2016 год:

 

Базюк А.І. «Наша спадчына»

Сваім вопытам правядзення ўрока роднай літаратуры ў 5 і 10 класах з выкарыстаннем міжпрадметных  сувязей па тэме «Наша спадчына» на старонках часопiса дзеліцца Алена Іванаўна Базюк, настаўнік беларускай мовы і літаратуры гімназіі імя Ф. Скарыны г. Вільнюса (Літоўская Рэспубліка). Як настаўнік пашырае і актуалізуе веды вучняў па беларускай літаратуры? Як фарміруе цэласнае ўспрыняцце слова «спадчына»? Як развівае асацыятыўнае мысленне, пазнавальны інтарэс і творчыя здольнасці вучняў? Як спрыяе фарміраванню патрыятычных якасцей вучняў, беражлівых адносін да сваёй нацыянальнай культуры? Адказы на гэтыя і іншыя пытаннi шукайце ў свежым нумары часопiса.

 

Беланович Т.И.

«От цели до рефлексии» Педагогический совет – это высший орган коллективного руководства школой, который требует кропотливой и серьезной подготовки. Автор публикации, заместитель директора по учебной работе ГУО «Вишневецкая средняя школа» Столбцовского района, предлагает читателям собственное видение подготовки и проведения педсовета в управлении школой, представляя проект «Эффективный педсовет: от цели до рефлексии результата», получивший весьма лестные отзывы.

 

Іваненка М.М. «Сэрцу – вера, а целу – мера»

У сваім артыкуле намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце Вілейскай гімназіи № 2 распавядае пра народную педагогіку, якая з’яўляецца неад’емнай часткай традыцыйнай культуры беларусаў і дапамагае выхоўваць дзяцей народнай мудрасцю, якой так багаты нашы калыханкі, казкі, песні, прыказкі, прымаўкі, народны гумар. Аўтар закранае ўсе аспекты жыццядзейнасці чалавека: сямейныя адносіны, праблемы дэмаграфіі, змест і метады духоўнага і фізічнага развіцця дзіцяці. Падрабязнасці – у свежым нумары часопіса.

 

Калистратова Е.И. «Двенадцать шагов к успеху»

Методическими рекомендациями по подготовке учащихся к республиканской олимпиаде по учебным предметам с читателями «ОМ» делится начальник центра учебно-методической работы с кадрами образования Минского областного ИРО. Анализируя эту специфическую работу и накопленный опыт, автор акцентирует внимание на тесной связи между тремя уровнями подготовки: начальным (уровень учреждения образования), средним (уровень района), завершающим (уровень области). Кроме того, представляет шаги данной деятельности в определенной последовательности, указывает на оптимальный и целесообразный порядок их реализации…

 

Филистович С.П. «Системно, комплексно, эффективно»

В своей статье заместитель начальника отдела образования, спорта и туризма Молодечненского райисполкома рассказывает об организации работы с одаренными учащимися в рамках районного образовательного пространства. Автор уверена, что для успеха не достаточно разовых усилий даже самых талантливых педагогов, требуется четко выстроенная система работы в рамках учреждения образования, в масштабах района. Подробности об этой работе, которая строится по формуле «системность + комплексность = эффективность», ищите в свежем номере журнала «Образование Минщины».