Учителя белорусского языка и литературы

13.03-14.06.2019 – дыстанцыйная форма (вочная прысутнасць 13.03, 14.06.2019) Настаўнікі беларускай мовы і літаратуры (вышэйшая і першая кваліфікацыйныя катэгорыі) устаноў агульнай сярэдняй адукацыі «Сістэмна-дзейнасны і культуралагічны падыходы ў праектаванні адукацыйнага працэсу па мове і літаратуры»

развернуть

Вучэбная праграма павышэння кваліфікацыі накіравана на развіццё прафесійнай кампетэнтнасці педагога, неабходнай для эфектыўнай моўнай і літаратурнай адукацыі вучняў.

Праграма павышэння кваліфікацыі прадугледжвае:

 • пашырэнне ведаў слухачоў па асноўных накірунках ў галіне метадалогіі сучаснай адукацыі, актуальных тэндэнцыях у адукацыйнай практыцы, сучаснага літаратурнага працэсу, сучасных лінгвістычных тэорыях, абноўленым змесце моўнай і літаратурнай адукацыі;
 • авалоданне педагогамі рэфлексіўна-аналітычнымі, праектна-тэхналагічнымі ўменнямі па пабудове лакальных дыдактычных сістэм;
 • абагульненне і распаўсюджванне перспектыўнага педагагічнага вопыту.

Віды вучэбных заняткаў: лекцыі, практычныя заняткі, арганізацыйна-дзейнасная гульня, вучэбная дзелавая гульня, спецкурсы.

Форма выніковай атэстацыі: залік.

Дадатковая інфармацыя: вучэбныя заняткі вочнай формы атрымання адукацыі плануюцца в першы і апошні дні павышэння кваліфікацыі. Асноўны змест павышэння кваліфікацыі рэалізуецца сродкам вучэбных заняткаў дыстанцыйнай формы атрымання адукацыі на базе вучэбна-камунікацыйнага курса ў сістэме Moodle.

свернуть

25.03-30.03.2019 Настаўнікі беларускай мовы і літаратуры (вышэйшая і першая кваліфікацыйныя катэгорыі) устаноў агульнай сярэдняй адукацыі «Сістэмна-дзейнасны і культуралагічны падыходы ў праектаванні адукацыйнага працэсу па мове і літаратуры»

развернуть

Вучэбная праграма павышэння кваліфікацыі накіравана на развіццё прафесійнай кампетэнтнасці педагога, неабходнай для эфектыўнай моўнай і літаратурнай адукацыі вучняў.

Праграма павышэння кваліфікацыі прадугледжвае:

 • пашырэнне ведаў слухачоў па асноўных накірунках ў галіне метадалогіі сучаснай адукацыі, актуальных тэндэнцыях у адукацыйнай практыцы, сучаснага літаратурнага працэсу, сучасных лінгвістычных тэорыях, абноўленым змесце моўнай і літаратурнай адукацыі;
 • авалоданне педагогамі рэфлексіўна-аналітычнымі, праектна-тэхналагічнымі ўменнямі па пабудове лакальных дыдактычных сістэм;
 • абагульненне і распаўсюджванне перспектыўнага педагагічнага вопыту.

Віды вучэбных заняткаў: лекцыі, практычныя заняткі, арганізацыйна-дзейнасная гульня, вучэбная дзелавая гульня, спецкурсы.

Форма выніковай атэстацыі: залік.

свернуть

13.05-17.05.2018 Настаўнікі беларускай мовы і літаратуры ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі «Філалагічныя і культурна-педагагічныя стратэгіі работы з тэкстам»

развернуть

Праграма павышэння кваліфікацыі накіравана на развіццё прафесійных кампетенцый педагогаў, неабходных для забеспячэння якасці моўнай і літаратурнай адукацыі; паглыбленне ведаў пра лінгвістыку тэкста, стылістыку і культуру маўлення.

Праграма павышэння кваліфікацыі прадугледжвае:

 • азнаямленне слухачоў з паняццем тэкста як аб’екта лінгвістычнага і літаратуразнаўчага даследавання, з сучаснымі метадамі даследавання мастацкага тэкста;
 • развіццё даследчай кампетэнцыі педагога;
 • пашырэнне ведаў слухачоў па арганізацыі працэсу моўнай і літаратурнай адукацыі на сучасным этапе.

Віды вучэбных заняткаў: лекцыі, практычныя заняткі, арганізацыйна-дзейнасная гульня, спецкурсы.

Форма выніковай атэстацыі: субяседаванне.

свернуть

26.08-30.08.2019 Настаўнікі ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання «Прафесійная кампетэнтнасць настаўніка беларускамоўнай установы адукацыі»

развернуть

Вучэбная праграма павышэння кваліфікацыі накіравана на развіццё прафесійнай кампетэнтнасці педагога, неабходнай для эфектыўнай адукацыі вучняў ва ўмовах беларускамоўнага навучання.

Праграма павышэння кваліфікацыі прадугледжвае:

 • засваенне і прафесійнае прымяненне педагогамі беларускай навуковай і прафесійнай тэрміналогіі;
 • выпрацоўку ў слухачоў уменняў правільна ўспрымаць і перадаваць вучэбны матэрыял па выкладаемых прадметах, авалоданне асноўнымі правіламі культуры маўлення;
 • авалоданне слухачамі рэфлексіўна-аналітычнымі, праектна-тэхналагічнымі ўменнямі па пабудове сучасных урокаў з выкарыстаннем эфектыўных методык і педагагічных тэхналогій.

Віды вучэбных заняткаў: лекцыі, практычныя заняткі, спецкурсы.

Форма выніковай атэстацыі: субяседаванне.

Дадатковая інфармацыя: не прадугледжаны ўдзел у павышэнні кваліфікацыі настаўнікаў-філолагаў.

свернуть

09.09-13.09.2019 Настаўнікі беларускай мовы і літаратуры ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі «Асаблівасці арганізацыі адукацыйнага працэсу ў профільных класах»

развернуть

Вучэбная праграма павышэння кваліфікацыі накіравана на вывучэнне і засваенне педагогамі сучасных падыходаў да выкладання беларускай мовы і літаратуры на павышаным узроўні ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі.

Праграма павышэння кваліфікацыі прадугледжвае:

 • пашырэнне ведаў слухачоў па арганізацыі працэсу моўнай і літаратурнай адукацыі на сучасным этапе, асноўных патрабаваннях да сучаснага ўрока;
 • засваенне педагогамі спосабаў фарміравання і развіцця прадметных, метапрадметных, асобасных кампетэнцый, развіцця літаратурна-творчых здольнасцей вучняў на ўроках розных тыпаў, рэалізацыі выхаваўчых задач навучання мове і літаратуры ў профільных класах.

Віды вучэбных заняткаў: лекцыі, практычныя заняткі, вучэбная дзелавая гульня, арганізацыйна-дзейнасная гульня, спецкурсы.

Форма выніковай атэстацыі: субяседаванне.

свернуть

21.10-25.10.2019 Настаўнікі ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання «Прафесійная кампетэнтнасць настаўніка беларускамоўнай установы адукацыі»

развернуть

Вучэбная праграма павышэння кваліфікацыі накіравана на развіццё прафесійнай кампетэнтнасці педагога, неабходнай для эфектыўнай адукацыі вучняў ва ўмовах беларускамоўнага навучання.

Праграма павышэння кваліфікацыі прадугледжвае:

 • засваенне і прафесійнае прымяненне педагогамі беларускай навуковай і прафесійнай тэрміналогіі; выпрацоўку ў слухачоў уменняў правільна ўспрымаць і перадаваць вучэбны матэрыял па выкладаемых прадметах, авалоданне асноўнымі правіламі культуры маўлення; авалоданне слухачамі рэфлексіўна-аналітычнымі, праектна-тэхналагічнымі ўменнямі па пабудове сучасных урокаў з выкарыстаннем эфектыўных методык і педагагічных тэхналогій.

Віды вучэбных заняткаў: лекцыі, практычныя заняткі, спецкурсы.

Форма выніковай атэстацыі: субяседаванне.

Дадатковая інфармацыя: не прадугледжаны ўдзел у павышэнні кваліфікацыі настаўнікаў-філолагаў.

свернуть

18.11-23.11.2019 Настаўнікі беларускай мовы і літаратуры устаноў агульнай сярэдняй адукацыі (другая кваліфікацыйная катэгорыя, без кваліфікацыйнай катэгорыі) «Прафесійнае развіццё педагога ва ўмовах сучаснага інфармацыйна-адукацыйнага асяроддзя»

развернуть

Вучэбная праграма павышэння кваліфікацыі накіравана на паглыбленне і пашырэнне навукова-тэарэтычнай і метадычнай падрыхтоўкі настаўнікаў па арганізацыі адукацыйнага працэсу па беларускай мове і літаратуры на аснове кампетэнтнаснага падыходу на II і III ступенях навучання ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі.

Праграма павышэння кваліфікацыі прадугледжвае:

 • пашырэнне ведаў слухачоў па сучасных накірунках развіцця педагагічнай навукі і адукацыйнай практыкі, аб метадычных падыходах да арганізацыі і пабудовы ўрокаў беларускай мовы і літаратуры;
 • авалоданне настаўнікамі сучаснымі педагагічнымі і інфармацыйна-камунікацыйнымі тэхналогіямі як сродкам павышэння якасці моўнай і літаратурнай адукацыі вучняў, тэхналогіямі мадэлявання дыдактычных сістэм пры вывучэнні розных тэм школьнага курсу беларускай мовы і літаратуры на базавым узроўні.

Віды вучэбных заняткаў: лекцыі, практычныя заняткі, арганізацыйна-дзейнасная гульня, спецкурсы.

Форма выніковай атэстацыі: залік.

свернуть

02.12-07.12.2019 Настаўнікі беларускай мовы і літаратуры ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі (вышэйшая і першая кваліфікацыйныя катэгорыі) «Сістэмна-дзейнасны і культуралагічны падыходы ў праектаванні адукацыйнага працэсу па мове і літаратуры»

развернуть

Вучэбная праграма павышэння кваліфікацыі накіравана на развіццё прафесійнай кампетэнтнасці педагога, неабходнай для эфектыўнай моўнай і літаратурнай адукацыі вучняў.

Праграма павышэння кваліфікацыі прадугледжвае:

 • пашырэнне ведаў слухачоў па асноўных накірунках ў галіне метадалогіі сучаснай адукацыі, актуальных тэндэнцыях у адукацыйнай практыцы сучаснага літаратурнага працэсу, сучасных лінгвістычных тэорыях, абноўленым змесце моўнай і літаратурнай адукацыі;
 • авалоданне педагогамі рэфлексіўна-аналітычнымі, праектна-тэхналагічнымі ўменнямі па пабудове лакальных дыдактычных сістэм;
 • абагульненне і распаўсюджванне перспектыўнага педагагічнага вопыту.

Віды вучэбных заняткаў: лекцыі, практычныя заняткі, арганізацыйна-дзейнасная гульня, вучэбная дзелавая гульня, спецкурсы.

Форма выніковай атэстацыі: субяседаванне.

свернуть
Меню раздела: