Славутыя пісьменнікі Мінскай вобласці 

Карызна, Уладзімір Іванавіч

Коршак, Аляксей Ігнацьевіч

Мархель, Уладзімір Іосіфавіч

Пальчэўскі, Алесь Восіпавіч

Русак, Адам Герасімавіч

Трус, Паўлюк (Трус Павел Адамавіч)